Âm thanh đập anh emTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Âm thanh đập anh em là tương tự như trò chơi Super Smash Bros, chỉ một tính năng âm các ký tự hedgehog chiến đấu nó ra!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.