Sonic RPG Eps 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sonic và bạn bè của mình có một cuộc phiêu lưu qua Herbegitan.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.