Sonic RPG Eps 7Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Và bây giờ, trận chiến thật sự bắt đầu! Thực hiện theo Sonic trong một chương thú vị hơn của: Sonic RPG!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.