Cuối cùng chiến đấu 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Điều này đi bộ và đấu tranh nhân vật Street Fighter 2 trò chơi sử dụng để kick một số đuôi creepazoid!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.