Hello Kitty phòngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Remodel này mô hình dễ thương của hello kitty phòng. Kéo và thả các đồ nội thất, phụ kiện và đồ trang trí khác nhau vào phòng của bạn để sửa sang lại và làm cho nó trông tốt nhất. Trò chơi này là trực tuyến.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.