Phòng Giáng sinh của tôiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nhận được vào tinh thần kỳ nghỉ trong phiên bản đặc biệt này của của bạn yêu thích phòng-trang trí trò chơi!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.