Bánh sinh nhậtTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Đó là cơ hội của bạn để làm cho một bánh sinh nhật cho gia đình và bạn bè của bạn!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.