Hannah Montana tròTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hannah Montana trò chơi, và kiểm tra kiến thức của loạt phim truyền hình Hannah Montana của Disney.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.