Làm thế nào để bake một bánh sô cô laTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chơi làm thế nào để bake một bánh sô cô la.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.