Nicole s Mommy thách thứcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nicole muốn trở thành mẹ tốt nhất trên thế giới bằng cách chăm sóc em bé của mình và nhà hoàn hảo. Bạn có để chăm sóc em bé của bạn, nguồn cấp dữ liệu của mình, thay đổi tã của mình, chơi với cô ấy và cố gắng giữ cho mình vui tươi. Bạn cũng phải chăm sóc của căn nhà của bạn, nguồn cấp dữ liệu chính mình và giữ cho mọi thứ sạch sẽ. Sử dụng chuột để tương tác với tất cả mọi thứ. Giữ một cái nhìn trên cả hai của bạn và em bé


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.