Điều khiển từ xaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn muốn xem truyền hình và nó


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.