Dải sự khác biệtTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Dải nóng phụ nữ của quần áo của họ trong các ngành nghề khác nhau bằng cách tìm sự khác biệt giữa hai hình ảnh hiển thị cạnh nhau. Sử dụng con chuột của bạn để chơi và nhấp vào sự khác biệt để quan sát chúng. Click vào hình ảnh bên trái của bạn để phát hiện sự khác biệt. Trong mỗi cấp độ bạn phải tìm thấy 5 sự khác biệt, nhưng hãy nhớ rằng bạn có giới hạn số lần nhấp chuột để sử dụng chúng đúng cách để tìm thấy tất cả sự khác biệt trước khi bạn chạy ra khỏi nhấp chuột. Ngoài ra, bạn có 90 giây để tìm thấy tất cả sự khác biệt trong mỗi cấp độ như vậy hãy cẩn thận.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.