Công chúa phù hợp với nóTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Ở công chúa phù hợp với mục tiêu của bạn là để phù hợp với tất cả những hình ảnh công Chúa một cách nhanh chóng như bạn có thể. Không có 12 ảnh hoặc 6 cặp trên màn hình trò chơi mà bạn có để phù hợp với. Sử dụng chuột để click vào một hình ảnh để tiết lộ nó. Cố gắng để ghi nhớ mỗi hình ảnh và khi bạn có thể nhấp vào tuần tự trên hai hình ảnh tương tự hoặc một cặp hình ảnh sẽ vẫn mở. Mục tiêu của bạn là để tiết lộ mỗi hình ảnh bằng cách kết hợp các cặp liên tiếp như nhanh như bạn có thể và cũng với ít lần nhấp chuột.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.