Tay săn ảnh công chúaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tay săn ảnh thích gossip về phương tiện truyền thông nhân và ngay cả khi một số phương tiện truyền thông người đi vào một cửa hàng cà phê cho một cà phê thì có thể hạ cánh vào buổi sáng tiếp theo


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.