Celebrties say rượuTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một số nhân vật nổi tiếng đã có một thời gian khó pAArtying và họ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.