Lady Gaga MakeoverTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: BCBGMAXAZRIA bây giờ muốn để có được một makeover vui và tốt đẹp để đi đến một hiển thị lớn tại Trung Quốc. Rất nhiều guys và cô gái sẽ có làm như vậy cho cô ấy nhìn tốt cho hiển thị tốt nhất bao giờ.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.