Lolita màuTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lolita là không chắc chắn những gì màu sắc để chọn cho mình wardrwobe - có lẽ bạn có thể cung cấp cho mình một bàn tay.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.