Chú thỏ Phục sinhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Chú thỏ Phục sinh ngớ ngẩn này là khá bối rối về những gì để mặc ngày lễ phục sinh - cung cấp cho anh ta một tay, bạn sẽ?


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.