Ma thuật lôngTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Thời trang mùa đông trong năm 2009 là tốt nhất representred bởi Maria, sang trọng hợp thời trang mùa đông của chúng tôi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.