Foxy bắn tỉa 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi miễn phí trực tuyến Rush đua tại gamesdew.net


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.