Máy bay tiêm kích Đức tinTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi chiến đấu cho các lần tối. Tôn giáo ghét chưa bao giờ là rất nhiều niềm vui.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.