Sonic RPG Eps 8Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trận chiến cuối cùng là về để xảy ra! Là âm thanh mạnh mẽ, đủ để kết thúc nó trên lợi của mình?


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.