Stickman Madness 3Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Giữ stickmen tiếp cận cơ sở của bạn khi bạn bắn chúng. Nâng cấp lên vũ khí mới và nhiều hơn nữa.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.