Rudolph Anh hùng Giáng sinhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả:


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.