Barbie MakeoverTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Niềm vui chơi barbie ăn mặc trò chơi


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.