Barbie BrideTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Barbie thực sự kết hôn? Hy vọng nó hoạt động ra! Vì vậy, cho


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.