Thực phẩm Trung QuốcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Tình yêu nấu ăn và thích các món ăn Trung Quốc? Nghĩ rằng nó


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.