Scooby Doo Snack máyTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Thu thập các medallions trên con đường để nhận được các thực phẩm để Scooby Doo.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.