Tìm trứng Phục sinhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Hiện có 10 quả trứng ẩn trong căn phòng. Hãy cẩn thận nguyên nhân có ở này cũng có một số nơi mà bạn nhận được điểm tiêu cực.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.