Super Mario Star tranh giànhTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Thu thập tất cả các sprites tỏa sáng và đánh bại Bowser để cứu Vương Quốc nấm!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.