Batman hai độiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Cướp biển ác space Kanjor Ros và goons của ông tấn công một hành tinh trong một mặt khác của Thiên Hà. Batman đã quyết định để giúp người dân nghèo hành tinh và tham gia các beetle màu xanh trong một cuộc chiến để tiết kiệm hành tinh từ những cướp biển ác. Sử dụng trái và bên phải arr


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.