Rơm mũ SamuraiTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Vẽ của bạn cắt giảm thanh kiếm samurai dự định - chiến binh này di chuyển nhanh hơn bạn có thể nhìn thấy! Lưu Vương Quốc hoặc một cái gì đó, nhưng làm nó với phong cách hoàn hảo, em bé!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.