Giết GoreTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Kiểm soát này minotaur lớn và giúp anh ta để theo nghĩa đen đánh bại xuống hoặc súng xuống bất cứ ai hay bất cứ điều gì mà có thể đứng theo cách của mình. Một khi bạn cảm thấy mệt mỏi đánh bại kẻ thù chuyển đến của bạn trên cỡ súng máy và lay chất thải để tất cả chúng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.