Cacbon Auto TheftTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lẻn vào và lấy cắp chiếc xe từ các bãi đậu xe khác nhau. Sau đó lái xe ra với họ mà không cần nhấn bất cứ điều gì hoặc cảnh sát sẽ bắt bạn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.