Học viện đào tạo siêu nhânTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: cải thiện kỹ năng đấm của superman trong game này awesome!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.