Trận chiến cuối cùng cuaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: TRẬN CHIẾN SỬ THI CUA! Bắn tia laser, tên lửa và đạn để đánh bại con cua đầy bẫy.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.