BatdogTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Batman đã nghỉ và trái Batdog phụ trách thành phố Gotham. Lex Luthor đầy thành phố với kryptonite và siêu chó đã bị mắc kẹt. Giúp Batdog để bay trên nền tảng của mình xung quanh thành phố và phá hủy các tinh thể Kryptonite để tiết kiệm Krypto.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.