Spider-manTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Ác đã thực hiện trên New York. Bạn phải whipe đường sạch sẽ!


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.

Thêm tương tự như các trò chơi