Lên máy bay trực thăng cựcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nhảy ra khỏi một chiếc trực thăng cho một chuyến đi ly kỳ qua tuyết bị ảnh hưởng.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.