Pinch HitterTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Nhờ tất cả mọi người ở đây cho xét của họ, cả tích cực và tiêu cực. Trò chơi này là thực sự là một phiên bản lời trêu ghẹo của đầy đủ


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.