Hành trình kỳ nghỉTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Click vào đối tượng để thêm chúng với nhau và giải quyết mỗi kịch bản. Một số tình huống khó khăn hơn hơn những người khác.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.