Ngày mùTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Sử dụng chuột để chơi. Làm theo hướng dẫn tại mỗi cấp độ để làm cho ngày của bạn không thể nào quên.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.