7 Yếu tốTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: 7 yếu tố là một sự khác biệt trò chơi cho trẻ em gái. 7 bản chất các yếu tố, 7 cấp và 7 khác biệt cho mỗi người trong số họ. Khám phá sự khác biệt cũng ẩn trong các chi tiết sức mạnh của thiên nhiên đã cung cấp. Các lực lượng được cá nhân hoá của nước, gió và lửa đã tham gia này trò chơi khác nhau để làm cho nó thú vị hơn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.