3D Logic 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Liên kết mỗi cặp tương tự như đánh dấu màu để hoàn thành một khối lập phương. Sử dụng Ctrl + Click để xóa một tế bào. Sử dụng các không gian để đóng băng một khối lập phương. Sử dụng bánh xe chuột để chuyển đổi màu sắc được lựa chọn. Bạn không thể liên kết tế bào theo đường chéo. Nếu bạn phá vỡ một liên kết hiện có, chọn lại màu sắc của liên kết bị hỏng bằng cách nhấp vào một trong các dấu hiệu hai, sau đó cắm bất kỳ khoảng trống. Các tế bào màu đen bị chặn.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.