Siêu máy xếp 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Siêu máy xếp là trở lại với 40 cấp độ mới, 4 speedruns, một chồng biên tập, đồ họa tân và nhiều hơn nữa. Bạn có thể ngăn xếp các hình dạng mà không có bất kỳ rơi ra khỏi màn hình? Ngăn xếp của bạn phải sống sót 10 giây hoặc cho đến khi các hình dạng cảm thấy hạnh phúc mà họ sẽ không rơi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.