Phim hoạt hình QuizTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Bạn đã được mời tham gia vào một chương trình trò chơi được gọi là


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.