Con trỏ hỗn loạnTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Làm thế nào tốt là phối hợp tay và mắt của bạn? Con trỏ hỗn loạn có 42 mini-cấp độ và mục tiêu của bạn là để hoàn thành tất cả các cấp càng nhanh càng tốt. Mỗi cấp chỉ kéo dài vài giây và bạn cần phải siêu nhanh với các phím nếu bạn muốn giành chiến thắng tất cả các cấp. Nếu bạn thất bại một mức độ một hình phạt 20 giây sẽ được thêm vào điểm số cuối cùng của bạn. Nếu bạn không thể hoàn thành bảy cấp độ sau đó trò chơi sẽ hơn. Cố gắng hoàn thành tất cả các cấp độ 42 càng nhanh càng tốt để hiển thị khéo léo như thế nào bạn đang. Sử dụng các phím mũi tên và nút phím cách để chơi các trò chơi.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.