Monster xe tải Maniac 2Tỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Trò chơi xe tải quái vật điên rồ mới Steuerung: cháy: na nhảy: phong trào na: right_left Anweisungen: ổ đĩa với các phím mũi tên


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.