3D Rally đuaTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Một 3D flash trò chơi đua xe. Chọn xe và chủng tộc trên các bài hát tuyệt vời của bạn. Bạn cần phải đặt 1 để mở khóa bài hát kế tiếp. Gửi điểm số của bạn và vui chơi. Gợi ý: một trong những chiếc xe là tốt hơn so với các những thứ nhất định.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.