ATV thẻ chủng tộcTỷ lệ này trò chơi:

Mô tả: Lái xe ATV của bạn qua 10 cấp độ như bạn giữ từ đỉnh hơn. Dễ thôi, nếu bạn đi nhanh mất.


Hướng dẫn: Làm theo các hướng dẫn bên trong trò chơi.